2022

 

Jarní seminář (23. - 24.6. 2022) - společné setkání obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje – bližší informace získáte z pozvánky ZDE.

                                                                                                                

V Hotelu Lev v Lovosicích proběhlo dvoudenní setkání zástupců obcí s rozšířenou působností. Seminář byl tradičně určen pracovníkům obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje, kteří zajišťují výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku odpadového hospodářství. 

 

Pro účastníky semináře byla připravena přednáška a prezentace na téma zvýšení účinnosti (intenzifikace) systému sběru v obcích, kterou přednesla projektová manažerka paní Eva Drimlová ze společnosti EKO-KOM, a.s. Pan Ing. Jiří Záliš ze společnosti EKO-KOM, a.s prezentoval účastníkům semináře stav výtěžnosti tříděného odpadu. 

Semináře se zúčastnilo 28 úředníků (vč. zástupců za Královéhradecký kraj) z 11 měst.

 

Součástí semináře byly realizovány dvě exkurze (více informací v levém menu/ záložka Exkurze)

 

  

 

Podzimní seminář (13. - 14.10. 2022) - společné setkání obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého a Pardubického kraje – bližší informace získáte z pozvánky ZDE.

 

V polovině října proběhlo ve Sport Hotelu DM dvoudenní setkání zástupců obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého a Pardubického kraje. Seminář byl tradičně plánován pro pracovníky, kteří zajišťují výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku odpadového hospodářství.

 

Účastníkům byly společností EKO - KOM, a.s. prezentovány informace o problematice jednorázových plastů, o individuálních sběrech odpadů a jejich charakteristice. Paní Ivana Pokorná z Technických služeb Vysokého Mýta informovala o sběru bioodpadů a kompostování v jejich městě a pan Ing. Jaromír Manhart ze Státního fondu životního prostředí ČR seznámil účastníky semináře s možnostmi dotací v odpadovém hospodářství. Zároveň byly paní Ing. Jitkou Lochovskou ze společnosti Inisoft Consulting, s.r.o. předneseny aktuální informace z oblasti odpadového hospodářství, seznámení s aktuální legislativou, metodickými pokyny a obecními systémy odpadového hospodářství. Posledním tématem tohoto semináře byla evidence odpadů a ohlašování v roce 2023.

 

Semináře se zúčastnilo 75 úředníků z 28 měst PRK a KHK (vč. zástupců z obou krajů a Magistrátů města Hradec Králové a Pardubice).

 

Součástí podzimního semináře byly realizovány dvě exkurze (více informací v levém menu/ záložka Exkurze)