Projekt nádob

Podmínky zapojení

Pro zapojení do projektu bezplatných výpůjček nádob musí být obec členem systému EKO-KOM. Žádat je možné pouze o konkrétní typy nádob. Jedná se o nádoby o objemu 1 100 litrů s horním výsypem pro sběr papíru a plastů, sklolaminátové zvony o objemu 1 100, 1300 a 1500 litrů pro sběr bílého a barevného skla nebo dělené sklolaminátové zvony o objemu 2 150 litrů pro sběr bílého a barevného skla. Od roku 2019 byla možnost výpůjčky rozšířena o nádoby na sběr kovových odpadů. Zde jsou k dispozici sklolaminátové zvony o objemu 1100 l, 1550 l a 1800 l nebo nádoby o objemu 1100 l s horním výsypem.


Vyobrazení nabízených typů nádob naleznete zde. Pro podání požadavku na zapůjčení nádob slouží takzvaný „poptávkový list“. Podání žádosti nevytváří nárok na přidělení nádob. Požadavky obcí budou konzultovány se svozovou firmou a mohou být kráceny z důvodů provozně-technických (logistika a systém svozu) nebo z důvodu převisu poptávky nad možnostmi projektu.
Před zakoupením nádob bude s obcí sepsána "smlouva o výpůjčce".