Školy

Hlavním cílem projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ je vytvořit funkční a efektivní systém odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje a cíle společností EKO-KOM, a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s.

 

Kampaň probíhající v Královéhradeckém kraji navazuje na celostátní kampaň zajišťovanou společností EKO-KOM, a.s. a dalšími partnery projektu. Kampaň Královéhradeckého kraje je realizována ve spolupráci společnosti EKO-KOM, a.s., Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, společnosti ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s. a Centrem investic, rozvoje a inovací.

 

Cílem informační kampaně je zvýšení povědomí obyvatel o problematice třídění a recyklaci odpadů. Třídění odpadů je propagováno v regionálním i lokálním tisku, na rozhlasových stanicích, prostřednictvím plakátů, informačních letáků do domovních schránek, ve veřejné dopravě a na webových stránkách www.cistykraj.cz.