Výukové programy

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO MŠ, ZŠ A SŠ V RÁMCI PROJEKTU „ČISTÁ OBEC, ČISTÉ MĚSTO, ČISTÝ KRAJ“

 

ROK 2024

 

KAŠPÁREK RYBÁŘEM/MŠ, 45 - 60 min.

Spolu s kašpárkem, Honzou a ovečkou vyčistí děti rybník od odpadků, doví se, jak a kde odpadky Vznikají a co se s nimi děje. Zahrají si na popeláře a společně vymyslí co nejlepší využití všech odpadků. Na konkrétních příkladech se je naučí třídit.

 

CO SKRÝVÁ POPELNICE? /3. – 5. tř. ZŠ, 60 min.

Prostřednictvím tohoto programu si žáci uvědomí, kde a jak vzniká odpad, jaký je jeho další osud, jaký vliv má odpad na životní prostředí. Seznámí se blíž s významem slova recyklace a prostřednictvím kooperativních her se naučí, jak a proč odpad třídit.

 

CO S ODPADY? / 6. – 9. tř. ZŠ, 90 min.

Prostřednictvím tohoto programu si žáci uvědomí, kde a jak vzniká odpad, jaký je jeho dalšíosud, jaký vliv má odpad na životní prostředí. Seznámí se blíž s významem pojmů recyklace, obnovitelné a Neobnovitelné zdroje a prostřednictvím kooperativních her si zopakují, jak a proč odpad třídit a proč je důležité myslet v první řadě na předcházení jeho vzniku.

 

CO S ODPADY? /SŠ, 90 min.

Prostřednictvím tohoto programu si studenti uvědomí, jaký je osud odpadu, jaký vliv má odpad na životní prostředí a jakou roli má v tomto koloběhu člověk. Seznámí se blíž s významem pravidla 3R (redukce, reuse, recyklace). Bude při práci v malé skupině hodnotit jednotlivé druhy odpadů z hlediska náročnosti na zdrojový materiál, spotřeby vody a energie při jeho výrobě a bude hledat ten nejšetrnější k přírodě. Jaká úskalí mají některé druhy odpadů a jak je nastaven systém recyklace odpadu v ČR?

 

VÝPRAVA DO ODPADKOVÉHO KOŠE, 135 min.

Už jste někdy nakoukli do odpadkového koše? Nenapadlo vás, že za chvíli nebude na Zemi místo, kam odpadky dát? Nedalo by se množství odhozených věcí zmenšit? Nešlo by některé odpady využít znovu nebo je přeměnit na užitečné věci?

 

ZEMĚ NA JEDNO POUŽITÍ?, 135 min.

Pojďte se společně zamyslet nad dopady našeho chování na životní prostředí s ohledem na odpadové hospodářství.  Může jednotlivec sám něco udělat pro zlepšení životní prostředí? Nad čím můžeme přemýšlet při nakupování? Zamyslíme se, jaké obaly jsou vhodnější a proč a jak můžeme předcházet jejich vzniku. Nastíníme možnosti každého jednotlivce, jak se zapojit do ochrany životního prostředí svým každodenním chováním. Seznámíme se s různými značkami, které nám poskytují informace o dopadu výrobku na životní prostředí.

Výuku zajišťuje Středisko ekologické výchovy SEVER  Horní Maršov, o.p.s.

Viz výše uvedené výukové programy probíhají v rámci projektu zdarma.

Kontaktní osoba: Bc. Klára Machová, machova@cirihk.cz, 495 817 806