Časté dotazy

Mohou se do plastů třídit také strypy od léků, které jsou zčasti asi umělohmotné a zčásti potažené hliníkovou folií nebo papírem?

 • Vzhledem k tomu, že blistry a stripy jsou kombinací dvou materiálů (plast a hliníková folie) jsou materiálově obtížně zpracovatelné. Dříve se doporučovalo odkládat je do směsného odpadu. Nicméně v současné době se tzv. výmětový materiál z třídících linek (tj. plast či papír, který není využitelný k materiálové recyklaci) používá jako součást alternativního paliva, převážně pro cementárny. V cementářské peci by neměla vadit ani hliníková folie na blistru. Lze doporučit odkládání i těchto materiálů do žlutých kontejnerů s tím, že na třídící lince se vyhodnotí forma jejich využitelnosti.

Jak a kde se dají třídit plechovky, stačí je vymýt vodou?

 • Třídění plechovek probíhá dle zavedeného systému v místě bydliště (obec, město). Obecně se plechovky dají třídit, neboť jsou zpravidla ze železa, případně z hliníku. Obec má povinnost zajistit pro občany i možnost třídění kovů (tedy i plechovek). Plechovky je dobré vypláchnout vodou z hygienických důvodů (zejména pokud se jedná o konzervy s původně živočišným obsahem).

Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním?

 • Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Některé kontejnery na nápojový karton jsou navíc konstruovány tak, aby do nich nešlo vhodit nezmáčknutý obal. Sníží se tak přepravní náklady. Zároveň doporučujeme vyhnout se lisům na PET lahve – jimi slisované lahve dělají problémy v dalším zpracování.

Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko?

 • Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Při dalším zpracování papíru v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny Pokud však vyhazujete obálku s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba odstranit.

Kam mám vhodit obal od zubní pasty?

 • Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat?

 • Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování doma, by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci.


Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír?

 • Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.


Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?

 • Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.

 

V naší obci máme kontejner na plast a na něm je nálepka jak na plast tak i na nápojové kartony. Není to nějaká chyba?

 • Není, řiďte se nadále pokyny na kontejneru. Taková nálepka na kontejnerech bývá v případech, kdy v obci není samostatný sběr nápojových kartonů a ty se sbírají dohromady například s plastovými odpady. Při následném dotřídění jsou tyto materiály odděleny.

Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady?

 • Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být viditelně označen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnostem občanů o sesypávání odpadů.
 • Pokud jsou u vás používány kontejnery se spodním výsypem, pak je možné některými auty svážet i dva druhy odpadu současně – nákladní plocha u nich musí být oddělena přepážkou.
 • Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se o situaci, kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje směsný odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že není možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí s ním být naloženo jako se směsným odpadem. Proto je tak důležité třídit odpady správně!