2014

V ROCE 2014 NEPROBÍHALY SEMINÁŘE PRO ZÁSTUPCE OBCÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

PLÁNOVANÉ EXKURZE 2014:

- SAKO BRNO, a.s. - 25. 9. 2014.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE: Danu Vostřezovou, email: peskova@cirihk.cz, 495 817 826