2013

Název: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ

 

Pozvánka: 2013_pozvanka_odpadove seminare pro obce.pdf

Určen: pro starosty a zástupce obcí Královéhradeckého kraje, kteří se problematikou odpadového hospodářství zabývají

 

Cíl: získání aktuálních informací z oblasti odpadového hospodářství (informace o hospodaření s odpady v obcích, aktuální informace z činnosti společnosti EKO-KOM, a.s., projekt zapůjčení sběrných nádob, krajský projekt, podpora realizace projektů v oblasti nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji, informace o kolektivních systémech a činnostech společností ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s.).

 

Program seminářů:

  • Aktuální informace z činnosti systému EKO-KOM, Ing. Jiří Záliš (regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.)   

  • Podpora realizace projektů v oblasti nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji, Ing. Václav Kalousek (odbor životního prostředí - Krajský úřad Královéhradeckého kraje) 

  • Informace a možnosti spolupráce se systémem zpětného odběru EEZ - společnost ASEKOL a.s., Lenka Vorlová (regionální manažerka společnosti ASEKOL a.s.) 

  • Informace o systému zpětného odběru EEZ společnosti ELEKTROWIN a.s., Ing. Daniel Tomášek (externí poradce společnosti ELEKTROWIN  a.s.)

  • ECOBAT a zpětný odběr přenosných baterií, RNDr. Petr Kratochvíl  (jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.)

 

  • Minimální počet účastníků, aby se akce uskutečnila, je 7 osob

  • Účastníci semináře si budou moci vyzvednout samolepky na nádoby a další propagační materiály (letáky, plakáty) k podpoře správného třídění odpadů v obcích

  • Semináře se konají v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ zdarma

  • Pro účastníky je připraveno i malé občerstvení

  • Nutná registrace

 

Kontaktní osoba:

Ing. Dana Pešková
projektový manažer
Centrum evropského projektování
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 826
GSM: 724 762 096
e-mail: peskova@cirihk.cz, www.cirihk.cz