Čistý kraj

V rámci krajského projektu mají obce a svazky obcí možnost získat finanční podporu pro realizaci investic v oblasti odpadového hospodářství: program podpory 2017 (PDF, 57KB)


Výzva na podání žádostí je vyhlášena od 25. dubna 2017 do 15. května 2017


Minimální výše dotace na jednu projektovou žádost je 10 tis. Kč.

Maximální hranice příspěvku je 150 tis. Kč na jednu projektovou žádost.                                                          

Podíl dotace na celkových nákladech projektu je maximálně 70%.

 

Pro odevzdání projektového záměru použijte Žádost o dotaci 2017 (XLSX)

Další přílohy:

 

Kontaktní osoby:

Ing. Ondřej Slavík
oddělení administrativní a správní
tel: 495 817 318, oslavik@kr-kralovehradecky.cz

 

Archív:

Podpora realizace investic 2016

Podpora realizace investic 2015

Podpora realizace investic 2013

Podpora realizace investic 2012

Podpora realizace investic 2011