Aktuální soutěž – křížovka 2020


Pravidla soutěžní křížovky 2020

  • Křížovka bude k dispozici v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ a probíhá ve spolupráci se zástupci společnosti ELEKTROWIN a.s.
  • Tajenku budete mít možnost posílat do pátku 20. 11. 2020 na adresu: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové nebo na emailovou adresu uvedenou na této stránce v kontaktech – záložka soutěže.
  • Všechny poskytnuté osobní údaje slouží pouze pořadateli soutěže pouze k účelům soutěže samotné a nebudou distribuovány třetím stranám.

Křížovka ke stažení

Křížovka bude uveřejněna v měsíci říjnu 2020

 

Výherci soutěže budou kontaktováni po ukončení soutěže, nejpozději však do 31.12.2020.

Organizátorem soutěže je Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, IČ: 71218840. Organizátor může podmínky soutěže změnit nebo soutěž zrušit.

Účastník registrací na soutěži bere na vědomí zpracování svých osobních údajů správci za účelem realizace soutěže a vyhlášení výsledků soutěže. Více informací o zpracování osobních údajů je možné nalézt na webových stránkách: https://cistykraj.cz/verejnost-informace-o-ochrane-osobnich-udaju.html