Časté dotazy

Mohou se do plastů třídit také strypy od léků, které jsou zčasti asi umělohmotné a zčásti potažené hliníkovou folií nebo papírem?

 • Vzhledem k tomu, že blistry a stripy jsou kombinací dvou materiálů (plast a hliníková folie) jsou materiálově obtížně zpracovatelné. Dříve se doporučovalo odkládat je do směsného odpadu. Nicméně v současné době se tzv. výmětový materiál z třídících linek (tj. plast či papír, který není využitelný k materiálové recyklaci) používá jako součást alternativního paliva, převážně pro cementárny. V cementářské peci by neměla vadit ani hliníková folie na blistru. Lze doporučit odkládání i těchto materiálů do žlutých kontejnerů s tím, že na třídící lince se vyhodnotí forma jejich využitelnosti.

Jak a kde se dají třídit plechovky, stačí je vymýt vodou?

 • Třídění plechovek probíhá dle zavedeného systému v místě bydliště (obec, město). Obecně se plechovky dají třídit, neboť jsou zpravidla ze železa, případně z hliníku. Obec má povinnost zajistit pro občany i možnost třídění kovů (tedy i plechovek). Plechovky je dobré vypláchnout vodou z hygienických důvodů (zejména pokud se jedná o konzervy s původně živočišným obsahem).

Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat?

 • Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování doma, by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci.

Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír?

 • Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?

 • Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.

Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?

 • PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.


Co je pravdy na tom, že papírový obal od vajíček nepatří do modrého kontejneru?

 • Obal od vajíček je vyrobený z nejméně kvalitních papírových vláken. Jeho další zpracování je velmi problematické, a proto je opravdu lepší ho vhodit do směsného odpadu.


Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?

 • Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství).
 
 __  _   ___   _ _   ___   __  _   ___   _  _  
| || | ||  / _ \\  | \| ||  / _ \\ | || | ||  / _ \\ | \ / || 
| '--' || / //\ \\ | ' || | / \ || | '--' || / //\ \\ | \/ || 
| .--. || | ___ || | . || | \_/ || | .--. || | ___ ||| . . || 
|_|| |_|| |_|| |_|| |_|\_||  \___// |_|| |_|| |_|| |_|||_|\/|_|| 
`-` `-` `-`  `-` `-` -`  `---`  `-` `-` `-`  `-` `-` `-`