Soutěže - 2018


Pravidla soutěžní křížovky 2018

  • Křížovka je k dispozici v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ a probíhá ve spolupráci se zástupci společnosti ELEKTROWIN a.s.

  • Tajenku můžete posílat do 19. 12. 2018 na adresu: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové nebo na této stránce níže.

  • Všechny poskytnuté osobní údaje slouží pouze pořadateli soutěže pouze k účelům soutěže samotné a nebudou distribuovány třetím stranám.

Křížovka ke stažení

Křížovka ke stažení zde (PDF)

 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne zveřejněním jména, příjmení a města, z něhož pochází vylosovaný účastník na internetových stránkách www.cistykraj.cz v sekci soutěže.

Organizátor soutěže je CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, IČ: 71218840. Organizátor může podmínky soutěže změnit nebo soutěž zrušit.

Účastník registrací na soutěži bere na vědomí zpracování svých osobních údajů správci za účelem realizace soutěže a vyhlášení výsledků soutěže. Více informací o zpracování osobních údajů je možné nalézt na webových stránkách: http://cistykraj.cz/verejnost-informace-o-ochrane-osobnich-udaju.html