Exkurze 2019

V rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ nabízíme exkurze do zařízení pro nakládání s odpady.

Účast je v rámci projektu bezplatná. Více informací: machova@cirihk.cz, 495 817 806. Registrace na exkurzi je vždy nutná.

Nabídka exkurzí je určena pro zástupce obcí Královéhradeckého kraj, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství.

 

Realizované:

 

14. listopadu 2019, SAKO Brno, a.s.

Společnost SAKO Brno, a.s., která zajišťuje pro město Brno a další obce činnosti spojené s provozem systému sběru a svozu komunálních odpadů, včetně separovaných složek.

Současně provozuje jednu z nejmodernějších spaloven v Evropě, kde využívá část odpadů k výrobě tepelné a elektrické energie pro město Brno.

Poznámka: Na exkurzi bude zajištěna autobusová doprava (odjezd z Hradce Králové)