Třídíme s Želvou Bellou, XIII. ročník 2022

 

Soutěž pro základní školy Královéhradeckého kraje o titul „Čistá škola“  

 

Smysl, cíl soutěže

Účelem soutěže je podpořit zájem o třídění odpadů žáků základních škol Královéhradeckého kraje. Nedílnou součástí je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků a zvýšit povědomí o problematice třídění a recyklaci odpadů.

 

Podmínky, pravidla, propozice, ceny

 1. Soutěžní úkol

a) Navrhněte a vyrobte společenskou deskovou hru

 • Nechte se inspirovat Vaší oblíbenou společenskou hrou (např. Člověče nezlob se; Dostihy a sázky apod.) a vymyslete svou vlastní hru.
 • Hra musí souviset s tématem třídění odpadů nebo recyklací odpadu.
 • Obtížnost hry, její délku, pravidla, počet hráčů a formu ztvárnění necháme zcela na Vás. Hráčům můžete například zpestřit cestu do cíle „speciálními políčky“, kde budou plnit nějaké úkoly nebo políčky, které je „zdrží“ nebo naopak jim pomohou „zkrátit“ či „urychlit“ si cestu do cíle (např. sešlapáváš PET láhve do kontejneru = 2x neházíš; potkal jsi auto, které tě vezme na prohlídku zpracovatelské linky = postoupíš o 5 políček vpřed). Fantazii se meze nekladou.
 • Doporučený formát A3. Společenská hra může být zhotovena i trojrozměrně.

b) Vymyslete název společenské hry

c) Pravidla hry

 • Vymyslete a napište, jak se Vaše společenská hra bude hrát.
 • Text napište čitelně, případně na počítači a přidejte ke hře (výtvoru).
 1. Podmínky a přihlášení

Do soutěže se mohou přihlásit skupiny žáků (maximálně 15) ze základních škol Královéhradeckého kraje. Přihlášku do soutěže vyplňte na www.cistykraj.cz v sekci pro školy.

Každá škola může zaslat maximálně 2 zpracované projekty (každý projekt v samostatné obálce). Na zpracování jednoho projektu se může podílet pouze jedna skupina (maximálně 15) žáků, vedoucí projektu (učitel) může být pro obě skupiny žáků shodný. K jednotlivým projektům je zapotřebí připojit jmenný seznam žáků, kteří se na projektu podíleli (viz příloha č. 1 pravidel).

 1.  Kritéria, formální náležitosti

Do soutěže budou přijaty projekty, které budou splňovat tyto náležitosti:

 • projekt bude podán písemně v zalepené obálce, krabici či jiném obalu
 • obálka, krabice či obal budou označeny heslem „Třídíme s želvou Bellou“
 • projekt bude obsahovat tyto údaje o škole – celý název, adresa, IČ, jméno ředitele školy, jméno vedoucího skupiny (učitel), e-mail, telefon
 • škola se zaregistruje na internetových stránkách projektu www.cistykraj.cz
 • návrh bude nejpozději do pátku 3. června 2022 doručen na adresu:

Centrum investic, rozvoje a inovací

Bc. Klára Machová

Soukenická 54

500 03 Hradec Králové

 1. Způsob hodnocení, vyhlášení výsledků

Pro hodnocení návrhů bude sestavena hodnotící komise z členů týmu projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.

U jednotlivých návrhů bude hodnoceno, zda návrh odpovídá zadání, originalita, nápaditost  názvu hry, kreativita, provedení (zpracování) úkolu.

Všechny přihlášené školy, resp. skupiny žáků, soutěží v jedné kategorii a budou hodnoceny společně.

Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v úterý 21. června 2022 od 10 hodin v ZOO Dvůr Králové. Podrobnější informace se budou nacházet na internetových stránkách projektu (www.cistykraj.cz) a budou rozeslány všem oceněným školám.

Po vyhlášení výsledků soutěže budou konečné výsledky zveřejněny na webových stránkách „www.cistykraj.cz“ projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Vítězné návrhy projektů budou v měsících srpen a září vystaveny ve vstupních prostorách KÚ Královéhradeckého kraje.

 1. Výhry a ceny

Hodnotící komise vybere absolutního vítěze - skupinu (školu), která nejlépe zpracuje zadaný úkol (viz bod 1). Vítěz soutěže obdrží poukaz na dvoudenní výlet do ZOO Dvůr Králové včetně stravy a ubytování.

V rámci pobytu bude skupina provedena v ZOO s vlastním průvodcem, který poskytne výklad místy, která jsou veřejnosti obvykle nepřístupná. Pobyt vítězného týmu se plánuje v Hotelu Safari Lodge (ZOO Dvůr Králové nad Labem)
v termínu od 21. 6. do 22.  6. 2022.

Pokud je to možné, rezervujte soutěžnímu týmu možnost účastnit se vyhlášení výsledků a případného čerpání vítězné ceny ve výše uvedeném termínu. Výsledky vedoucí týmu (s případnou pozvánkou do ZOO) obdrží do 15. června 2022.

Hodnotící komise vybere 3 nejlépe zpracované úkoly, jejichž realizátoři budou odměněni věcnými cenami.

 1. Ostatní

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na využití návrhů nebo jejich částí pro veškeré dostupné způsoby propagace.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky soutěže, případně soutěž zrušit.

 

Kontakt na organizátora soutěže:

Bc. Klára Machová

Centrum investic, rozvoje a inovací

Regiocentrum Nový pivovar

Evropský dům

Soukenická 54

500 03 Hradec Králové

tel: 601 366 690

e-mail: machova@cirihk.cz, www.cistykraj.cz

 

 

 

Příloha č. 1 - Formulář jmenného seznamu členů týmu