Třídíme s Želvou Bellou, XIV. ročník 2023

 

Soutěž pro základní školy Královéhradeckého kraje o titul „Čistá škola“  

 

Smysl, cíl soutěže

Účelem soutěže je podpořit zájem o třídění odpadů žáků základních škol Královéhradeckého kraje. Nedílnou součástí je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků a zvýšit povědomí o problematice třídění a recyklaci odpadů.

 

Podmínky, pravidla, propozice, ceny

  1. Soutěžní úkol - v současné době probíhá příprava úkolu pro letošní rok