Výstava projektů - "Třídíme s Nikitou" XII. ročník, 2019