Odpadové dny

Místo:KC Aldis, Hradec Králové
Čas:9 hodin

 

Ve dnech 10. a 11. června budou probíhat v Královéhradeckém KC Aldis "Odpadové dny", kongres zaměřený na problematiku odpadového hodpodářství. Podrobnější informace budou uveřejňovány na www.ekokom.cz