Vyhlášení výsledků soutěže o Čistou obec 2008

Místo:předsálí sálu zastupitlestva, Nový pivovar
Čas:9.30 hodin

 

V pátek 17. dubna od 9.30 hodin bude probíhat slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o "Čistou obec 2008". Za období 1. 1. - 31. 12. 2008 jsou obce hodnoceny za sběr papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, nebezpečných odpadů a elektrozařízení v kategoríicíh do 500 ovybatel, do 5 000 obyvatel a nad 5 000 obyvatel.