životní prostředí ve městě

Místo:Rokytanova výstavní síň v Hradci Králové
Čas:otevřeno každý všední den

 

Výstava s doprovodným výkladem je věnována současnému stavu životního prostředí v Hradci Králové. Součástí expozice: Soutěžní práce dětí, mládeže i dospělých na téma " Jak se žije ve městě" živočichové ve městě a jejich ochrana Nakládání s odpady Městská zeleň a parky " kácení a výsadba zeleně Hospodaření s vodou Čistota ovzduší a doprava Rady pro občany