Odpadové dny

Místo:KC Aldis, Hradec Králové

 

Ve dnech 18. a 19. června budou probíhat v Královéhradeckém KC Aldis "Odpadové dny", kongres zaměřený na problematiku odpadového hodpodářství. Podrobnější informace budou uveřejňovány na www.ekokom.cz