Vyhlášení výsledků a předání cen soutěže "Třídíme s Nikitou"

Místo:Wonkova 1142, 2. pstro předsálí velkého sálu zastupitelstva
Čas:11.00 hodin

 

Ve čtvrtek 21. června v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen soutěže základních škol Královéhradeckého kraje "Třídíme s Nikitou".