Seminář o problematice odpadů

Místo:ZŠ Úpice-Lány
Čas:13.00

 

3. října na ZŠ ÚL proběhne seminář pro pracovníky samosprávy a pedagogy o problematice třídění odpadů, kde budou řešeny nejen stávající problémy, ale zároveň se bude hovořit o možnosti rozšíření tříděného sběru o další komodity. Jako jsou čiré sklo a nápojové kartony.