Třídíme s Želvou Bellou, XV. ročník 2024

 

Soutěž pro základní školy Královéhradeckého kraje o titul „Čistá škola“  

 

 

Smysl, cíl soutěže

Účelem soutěže je podpořit zájem o třídění odpadů žáků základních škol Královéhradeckého kraje. Nedílnou součástí je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků a zvýšit povědomí o problematice třídění a recyklaci odpadů.

 

Podmínky, pravidla, propozice, ceny

 1. Soutěžní úkol

a) Vytvořte obraz / koláž

 • Téma obrazu/koláže necháme zcela na Vašem výběru. Váš výtvor může zobrazovat např. krajinu, zvíře, předmět či nějaký příběh.
 • K výrobě obrazu či koláže nebudete používat barvy a nebudete malovat, ale pro vyjádření musíte použít věci a materiály, které Vám již posloužily a nyní byste je vyhodili do odpadků – staré noviny, kartonový papír, plastové obaly – láhve, víčka, nádoby (např. od pracích prostředků), igelity, sklenice, plechovky, staré příbory, rozbité cedníky, hrnce, starý koberec apod. Nápadům se meze nekladou!
 • K výrobě můžete použít i výrobky a materiály nové – nepoužité (nalepovací oči, textil, přízi apod.), neměly by však převažovat.
 • Dejte starým věcem a „odpadkům“ druhou šanci a vytvořte z nich něco hezkého…..
 • Rozměry obrazu/koláže nesmí být větší než formát A3 a pokud bude Váš výtvor více plastický, nesmí být jeho výška větší než 15 cm.
 • Rám obrazu/koláže můžete vyrobit dle své fantazie nebo použít nějaký starý rám/rámeček.

b) Obraz pojmenujte

 

 

Pro inspiraci přikládáme několik ilustračních obrázků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podmínky a přihlášení

Do soutěže se mohou přihlásit skupiny žáků (maximálně 15) ze základních škol Královéhradeckého kraje. Přihlášku do soutěže vyplňte na www.cistykraj.cz v sekci pro školy/Soutěže/Přihašovací formulář.

Každá škola může zaslat maximálně 2 zpracované projekty (každý projekt v samostatné obálce/krabici). Na zpracování jednoho projektu se může podílet pouze jedna skupina (maximálně 15) žáků, vedoucí projektu (učitel) může být pro obě skupiny žáků shodný. K jednotlivým projektům je zapotřebí připojit jmenný seznam žáků, kteří se na projektu podíleli (viz příloha č. 1 pravidel).

 1.  Kritéria, formální náležitosti

Do soutěže budou přijaty projekty, které budou splňovat tyto náležitosti:

 • projekt bude podán písemně v zalepené obálce, krabici či jiném obalu
 • obálka, krabice či obal budou označeny heslem „Třídíme s želvou Bellou“
 • projekt bude obsahovat tyto údaje o škole – celý název, adresa, IČ, jméno ředitele školy, jméno vedoucího skupiny (učitel), e-mail, telefon
 • škola se zaregistruje na internetových stránkách projektu www.cistykraj.cz
 • návrh bude nejpozději do středy 5. června 2024 doručen na adresu:

Centrum investic, rozvoje a inovací

Bc. Klára Machová

Soukenická 54

500 03 Hradec Králové

 1. Způsob hodnocení, vyhlášení výsledků

Pro hodnocení návrhů bude sestavena hodnotící komise z členů týmu projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.

U jednotlivých návrhů bude hodnoceno, zda návrh odpovídá zadání, kreativita, originalita, počet použitých materiálů, nápaditost pojmenování obrazu/koláže, provedení (zpracování) úkolu.

Všechny přihlášené školy, resp. skupiny žáků, soutěží v jedné kategorii a budou hodnoceny společně.

 

Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v úterý 18. června 2024 od 10 hodin v ZOO Dvůr Králové. Podrobnější informace budou rozeslány všem oceněným školám.

 

Po vyhlášení výsledků soutěže budou konečné výsledky zveřejněny na webových stránkách „www.cistykraj.cz“ projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Vítězné návrhy projektů budou v měsících srpen a září vystaveny ve vstupních prostorách KÚ Královéhradeckého kraje.

 1. Výhry a ceny

Hodnotící komise vybere absolutního vítěze - skupinu (školu), která nejlépe zpracuje zadaný úkol (viz bod 1). Vítěz soutěže obdrží poukaz na dvoudenní vstup do ZOO Dvůr Králové včetně stravy a ubytování.

V rámci vstupu bude pro skupinu zajištěno vyžití v lanovém parku v ZOO a jízda safaribusem. Pobyt vítězného týmu se plánuje v HOTELU ZA VODOU (Dvůr Králové nad Labem, Poděbradova 2014) v termínu od 18. 6. do 19. 6. 2024.

 

Pokud je to možné, rezervujte soutěžnímu týmu možnost účastnit se vyhlášení výsledků a případného čerpání vítězné ceny ve výše uvedeném termínu. Výsledky vedoucí týmu (s případnou pozvánkou do ZOO) obdrží do 14. června 2024.

 

Hodnotící komise vybere 3 nejlépe zpracované úkoly, jejichž realizátoři budou odměněni věcnými cenami.

 1. Ostatní

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na využití návrhů nebo jejich částí pro veškeré dostupné způsoby propagace.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky soutěže, případně soutěž zrušit.

 

Kontakt na organizátora soutěže:

Bc. Klára Machová

Centrum investic, rozvoje a inovací

Regiocentrum Nový pivovar

Evropský dům

Soukenická 54

500 03 Hradec Králové

tel: 601 366 690e-mail: machova@cirihk.cz

 

 

Příloha č. 1 - Formulář jmenného seznamu členů týmu