Podmínky zapojení

Využijte nabídky košů na třídění odpadu do škol!

Královéhradecký krajský úřad nabízí v rámci projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" na podporu třídění a recyklace odpadů školám možnost pořízení košů na třídění odpadu. Cílem tohoto projektu je školám nabídnout možnost zahájit třídění odpadu ve škole nebo rozšířit množství nádob na třídění odpadu. Nabídka je určena pro školy a školská zařízení zřízená krajem nebo obcemi na území Královéhradeckého kraje. 

Je možné pořídit koše na třídění těchto komodit - papír, plasty a nápojové kartony. Koše jsou vhodné umístit zejména do školních chodeb, jídelen a dalších společných prostor. V horní části je koš vybaven odnímatelným víkem s odpovídajícím vhozovým otvorem. Na vyprázdněnou nádobu opět nasadíte víko s otvorem.

Koše jsou kovové a vyráběny v barevném provedení modrá - papír, žlutá - plast a oranžová - nápojový karton. Koše bude možné vybavit samolepkou s příslušným druhem odpadu.

 

 

Rozměry koše (š x h x v): 400 x 300 x 760 mm, objem nádoby – 100 l


Školy získávají koše ZDARMA. Získání košů zdarma je omezeno finančními prostředky v projektu. Na koše poskytnuté škole bude uzavřena smlouva, která bude uchazečům po odsouhlasení požadavků odeslána.

Podmínky zapojení do projektu:

  • žádost o přidělení košů z projektu lze podat na stránkách projektu www.cistykraj.cz
  • podání žádosti nevytváří nárok na přidělení nádob
  • před podáním žádosti je nutné mít zajištěnu obsluhu košů
  • před podáním žádosti je nutné mít zajištěn odvoz pytlů s tříděným odpadem (v jednání se svozovou firmou vám může pomoci váš městský/obecní úřad)
  • před zakoupením nádob musí být se školou sepsána smlouva

Kontaktní osoba: Bc. Klára Machová, Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, tel: 601 366 690, e-mail: machova@cirihk.cz