Poradenství v oblasti odpadů

EKO-KOM, a.s.
Ing. Jiří Záliš
regionální manažer pro Královéhradecký kraj
Bartolomějská 90
530 02 Pardubice
zalis@ekokom.cz
mobil: +420 607 013 878

Královéhradecký kraj
Ing. Milan Leden
oddělení technické ochrany životního prostředí
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
mleden@kr-kralovehradecky.cz
tel.: 725 939 892