Časté dotazy

Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat?

 • Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování doma, by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci.

Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír?

 • Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?

 • Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.

Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?

 • PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.


Co je pravdy na tom, že papírový obal od vajíček nepatří do modrého kontejneru?

 • Obal od vajíček je vyrobený z nejméně kvalitních papírových vláken. Jeho další zpracování je velmi problematické, a proto je opravdu lepší ho vhodit do směsného odpadu.


Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?

 • Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství).
 
 _ _  __  __  _____   __  __  ____   _____   _ __ 
 | \| || \ \\/ // | __ \\  \ \\/ // | _ \\  | ___|| | |/ // 
 | ' ||  \ ` // | | \ ||  \ ` //  | |_| || | ||__  | ' // 
 | . ||  | ||  | |__/ ||  | ||  | . //  | ||__  | . \\ 
 |_|\_||  |_||  |_____//   |_||  |_|\_\\  |_____|| |_|\_\\ 
 `-` -`   `-`'  -----`   `-`'  `-` --`  `-----`  `-` --`