Projekt nádob

Podmínky zapojení
Pro zapojení do projektu bezplatných výpůjček nádob musí být obec členem systému EKO-KOM. Žádat je možné pouze o konkrétní typy nádob. Jedná se o nádoby o objemu 1 100 litrů s horním výsypem pro sběr papíru a plastů, sklolaminátové zvony o objemu 1 100, 1300 a 1500 litrů pro sběr bílého a barevného skla nebo dělené sklolaminátové zvony o objemu 2 150 litrů pro sběr bílého a barevného skla.

Vyobrazení nabízených typů nádob naleznete zde. Pro podání požadavku na zapůjčení nádob slouží takzvaný „poptávkový list“. Podání žádosti nevytváří nárok na přidělení nádob. Požadavky obcí budou konzultovány se svozovou firmou a mohou být kráceny z důvodů provozně-technických (logistika a systém svozu) nebo z důvodu převisu poptávky nad možnostmi projektu.
Před zakoupením nádob bude s obcí sepsána "smlouva o výpůjčce".