Výstava projektů - "Třídíme s Nikitou" XI. ročník, 2018