Exkurze 2016

V rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ nabízíme exkurze do zařízení pro nakládání s odpady.

Účast je v rámci projektu bezplatná. Více informací: peskova@cirihk.cz, 495 817 826. Registrace na exkurzi je vždy nutná.

Nabídka exkurzí je určena pro zástupce obcí Královéhradeckého kraj, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství.

 

Dříve realizované exkurze

26. 10. 2016, ENVIROPOL s.r.o.

Společnost Enviropol s.r.o. s využitím nejmodernější technologie za účelem co nejefektivnějšího zpracování elektroodpadu.

Poznámka: Exkurze začíná v 10:30 h

 

12. – 13. 10. 2016, sklárny

Společnost Vetropack Moravia Glass, akciová společnost (patří k předním výrobcům skla) a Reflex Zlín spol. s r.o. (zajišťuje výrobu sklolaminátových produktů)

Poznámka: Na exkurzi bude zajištěna autobusová doprava (odjezd z Hradce Králové)

 

21. června 2016, SAKO Brno, a.s.

Společnost SAKO Brno, a.s., která zajišťuje pro město Brno a další obce činnosti spojené s provozem systému sběru a svozu komunálních odpadů, včetně separovaných složek.

Současně provozuje jednu z nejmodernějších spaloven v Evropě, kde využívá část odpadů k výrobě tepelné a elektrické energie pro město Brno.

Poznámka: Na exkurzi bude zajištěna autobusová doprava (odjezd z Hradce Králové)