Soutěž - Křížovka 2017

Seznam výherců

Jméno

Příjmení

Město

Karel

Křepelka

Police nad Metují

Mirka

Svrčková

Hostinné

Jarmila

Konečná

Hradec Králové

Miroslav

Štolovský

Pardubice

Lenka

Bubeníčková

Náchod

Břetislav

Lesk

Česká Skalice.

Jan

Holý

Česká Skalice

Miroslav

Doleček

Česká Skalice

Jan

Linhart

Police nad Metují

Petra

Petrovická

Lovčice

Josef

Drefko

Rudník

Zdeněk

Vašák

Svratka

Marie

Baudyšová

Hořičky

Dana

Hoffmanová

Police nad Metují

Marie

Kolařová

Hřbiny - Ledská

Jana

Smetanová

Hradec Králové

Josef

Šotola

Police nad Metují

Lenka

Hubková

Česká Skalice

Marie

Kuderová

Hořičky

Vlasta

Kněžíková

Smiřice

Pravidla soutěžní křížovky 2017

  • Křížovka byla k dispozici v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ a probíhá ve spolupráci se zástupci společnosti ELEKTROWIN a.s.
  • Tajenky mohli soutěžící posílat do 19. 12. 2017 na adresu: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové nebo na této stránce níže.
  • Všechny poskytnuté osobní údaje slouží pouze pořadateli soutěže pouze k účelům soutěže samotné a nebudou distribuovány třetím stranám.
  • Křížovka ke stažení ZDE (PDF)

 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů – křestního jména, příjmení, bydliště a telefonního čísla - poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi soutěže jakožto správci (dále jen „správce“), za účelem vyhodnocení soutěže, a to do vyjádření nesouhlasu soutěžícího s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv bezplatně na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci; žádost o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci učiněná před koncem soutěže však povede k vyřazení ze soutěže. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město, z něhož pochází, na internetových stránkách www.cistykraj.cz v sekci soutěže.

Organizátor soutěže je CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, IČ: 71218840. Organizátor může podmínky soutěže změnit nebo soutěž zrušit.