Soutěž - Křížovka 2016

Pravidla soutěžní křížovky 2016

- Křížovka byla k dispozici v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ a probíhá ve spolupráci se zástupci společnosti ELEKTROWIN a.s.

- Tajenky mohli soutěžící posílat do 28. 12. 2016 na adresu: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové nebo na této stránce níže.

- Všechny poskytnuté osobní údaje slouží pouze pořadateli soutěže pouze k účelům soutěže samotné a nebudou distribuovány třetím stranám.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů – křestního jména, příjmení, bydliště a telefonního čísla - poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi soutěže jakožto správci (dále jen „správce“), za účelem vyhodnocení soutěže, a to do vyjádření nesouhlasu soutěžícího s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb.

Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv bezplatně na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci; žádost o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci učiněná před koncem soutěže však povede k vyřazení ze soutěže. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město, z něhož pochází, na internetových stránkách www.cistykraj.cz v sekci soutěže.

Organizátor soutěže je CIRI, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, IČ: 71218840. Organizátor může podmínky soutěže změnit nebo soutěž zrušit.

 

Výsledky

Děkujeme všem soutěžícím za účast a výhercům gratulujeme:

 

Seznam výherců
Jméno Příjmení Město
Jáchym Horký Hradec Králové
Milan Neumann Hořičky
Josef Falta Opočno
Luděk Milan Nový Bydžov
Václava Prokopová Hradec Králové
Pavel Vik Třebechovice p. O.
Marie Holá Česká Skalice
Věra Lelková Úpice
Vlasta Kněžíková Smiřice
Miroslav Kališ ml. Houdkovice
Pavel Dolanský Hradec Králové
Vladimír Kudera Hořičky
Miloslav Kořínek Nový Bydžov
Kateřina Kopecká Hradec Králové
Alena Baliharová Jaroměř-Josefov
Martina Karásková Nový Bydžov
Marie Holá Česká Skalice
Lenka Tučková Hradec Králové
Simona Faltová Dobruška
Jan Holý Česká Skalice