Třídíme s Nikitou, XI. ročník 2018

Soutěž pro základní školy Královéhradeckého kraje
o titul „Čistá škola“
XI. ročník soutěže „Třídíme s Nikitou“

 

Smysl, cíl soutěže

Účelem soutěže je podpořit zájem o třídění odpadů žáků základních škol Královéhradeckého kraje. Nedílnou součástí je rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost a představivost žáků a zvýšit povědomí o problematice třídění a recyklaci odpadů.

 

Podmínky, pravidla, propozice, ceny

 

 1. Soutěžní úkol

 1. Vymyslete a nakreslete třídícího superhrdinu
  • „třídící“ superhrdina může být člověk, zvířecí nebo mimozemská postava.
  • Může se jednat o hrdinu, který je „stvořen“ z odpadů nebo o bytost, která s odpady pracuje (např. popelář), záleží pouze na Vaší fantazii.
  • Doporučený formát A3.
 2. Vymyslete a napište příběh superhrdiny
  • Napište vyprávění, ve kterém shrnete odkud se superhrdina vzal, jeho příběh a jeho poslání/za co bojuje.
  • Příběh napište v délce cca 200-300 slov.
  • Text napište čitelně, případně na počítači a přidejte ke kresbě superhrdiny
  • Úkol splňte na jeden list papíru. Nekreslete/nepište na druhou stranu papíru.
 3. Vymyslete jméno a motto superhrdiny
  • K nakreslenému superhrdinovi napište jeho jméno a motto (např. k superhrdinovi můžete dát mluvicí bublinu s textem „Jsem (název superhrdiny) a (motto)“, necháváme to však na Vaší kreativitě).

 2. Podmínky a přihlášení

 • Do soutěže se mohou přihlásit skupiny žáků (maximálně 15) ze základních škol Královéhradeckého kraje. Přihlášku do soutěže vyplňte na www.cistykraj.cz v sekci pro školy.

 • Každá škola může zaslat maximálně 2 zpracované projekty (každý projekt v samostatné obálce). Na zpracování jednoho projektu se může podílet pouze jedna skupina (maximálně 15) žáků, vedoucí projektu (učitel) může být pro obě skupiny žáků shodný. K jednotlivým projektům je zapotřebí připojit jmenný seznam žáků, kteří se na projektu podíleli (viz příloha č. 1 pravidel).

 3. Kritéria, formální náležitosti

Do soutěže budou přijaty projekty, které budou splňovat tyto náležitosti:

 • projekt bude podán písemně v zalepené obálce, krabici či jiném obalu
 • obálka, krabice či obal budou označeny heslem „Třídíme s Nikitou“
 • projekt bude obsahovat tyto údaje o škole – celý název, adresa, IČ, jméno ředitele školy, jméno vedoucího skupiny (učitel), e-mail, telefon
 • škola se zaregistruje na internetových stránkách projektu www.cistykraj.cz
 • návrh bude nejpozději do 6. června 2018 do 12:00 hodin doručen na adresu:

Richard Trávníček
Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

 

4. způsob hodnocení, vyhlášení výsledků

 

Pro hodnocení návrhů bude sestavena hodnotící komise z členů týmu projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.

U jednotlivých návrhů bude hodnoceno, zda návrh odpovídá zadání, originalita přístupu, zamyšlení se nad posláním superhrdiny pro společnost a životní prostředí, kreativita, poutavost a provedení (grafické zpracování) úkolu.

Všechny přihlášené školy, resp. skupiny žáků, soutěží v jedné kategorii a budou hodnoceny společně.

Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v úterý 19. června 2018 od 10 hodin na ostrově Lemurů (ZOO Dvůr Králové). Podrobnější informace se budou nacházet na internetových stránkách projektu (www.cistykraj.cz) a budou rozeslány všem oceněným školám.

Po vyhlášení výsledků soutěže budou konečné výsledky zveřejněny na webových stránkách „www.cistykraj.cz“ projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Vítězné návrhy projektů budou v měsících srpen a září vystaveny ve vstupních prostorách KÚ Královéhradeckého kraje.

 

5. Výhry a ceny

 

Hodnotící komise vybere absolutního vítěze - skupinu (školu), která nejlépe zpracuje zadané úkoly (viz bod 1). Vítěz soutěže obdrží poukaz na dvoudenní výlet do ZOO Dvůr Králové včetně stravy a ubytování.

V rámci pobytu bude skupina provedena v ZOO místy, která jsou veřejnosti obvykle nepřístupná. Pobyt vítězného týmu se plánuje v Hotelu Safari (ZOO Dvůr Králové nad Labem) v termínu od 19. 6. do 20. 6. 2018.

Pokud je to možné, rezervujte soutěžnímu týmu možnost účastnit se vyhlášení výsledků a případného čerpání vítězné ceny ve výše uvedeném termínu. Výsledky vedoucí týmu (s případnou pozvánkou do ZOO) obdrží do 11. června.

Hodnotící komise vybere 3 nejlépe zpracované úkoly, jejichž realizátoři budou odměněni věcnými cenami.


6. Ostatní

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na využití návrhů nebo jejich částí pro veškeré dostupné způsoby propagace.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky soutěže, případně soutěž zrušit.

 

Kontakt na organizátora soutěže:

Mgr. Richard Trávníček
Centrum investic, rozvoje a inovací
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové 

tel: 495 817 847, 725 502 933
e-mail: travnicek@cirihk.cz,
www.cistykraj.cz

 

Příloha č. 1 Formulář jmenného seznamu členů týmu