Třídíme s Nikitou, X. ročník 2017

 1. Soutěžní úkol
 • Navrhněte a zpracujte „KŔÍŽOVKU“

Tajenka může mít jedno až tři slova.

V křížovce se mohou objevit i označená (šrafovaná) místa, která není možné písmenkem doplnit.

Doručená křížovka bude vyplněná, použitá slova a zejména tajenka by se měla týkat oblasti sběru, třídění a recyklace odpadů.

Legenda (popisky pro zapsání slov do křížovky) bude jednoduše, stručně a zřetelně popsána nebo graficky ztvárněna (případně obojí).

Doplněná křížovka a použitá slova (vč. popisků) musí být čitelná.

Doporučený formát min. A3, A2 dle rozsahu křížovky.

 • Nakreslete (či zpracujte libovolnou technikou) tajenku křížovky

Výkres bude zároveň obsahovat znění tajenky.

Doporučený formát A3, A2.

 

 1. Podmínky a přihlášení

Do soutěže se mohou přihlásit skupiny žáků (maximálně 15) ze základních škol Královéhradeckého kraje. Přihlášku do soutěže vyplňte na www.cistykraj.cz v sekci pro školy.

Každá škola může zaslat maximálně 2 zpracované projekty (každý projekt v samostatné obálce). Na zpracování jednoho projektu se může podílet pouze jedna skupina (maximálně 15) žáků, vedoucí projektu (učitel) může být pro obě skupiny žáků shodný. K jednotlivým projektům je zapotřebí připojit jmenný seznam žáků, kteří se na projektu podíleli (viz příloha č. 1 pravidel).

 

 

 1. Kritéria, formální náležitosti

Do soutěže budou přijaty projekty, které budou splňovat tyto náležitosti:

 • projekt bude podán písemně v zalepené obálce, krabici či jiném obalu
 • obálka, krabice či obal budou označeny heslem „Třídíme s Nikitou“
 • projekt bude obsahovat tyto údaje o škole – celý název, adresa, IČ, jméno ředitele školy, jméno vedoucího skupiny (učitel), e-mail, telefon
 • škola se zaregistruje na internetových stránkách projektu www.cistykraj.cz
 • návrh bude nejpozději do 7. června 2017 do 12:00 hodin doručen na adresu:

Dana Pešková

Centrum investic, rozvoje a inovací

Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

 

 1. Způsob hodnocení, vyhlášení výsledků

Pro hodnocení návrhů bude sestavena hodnotící komise z členů týmu projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“.

U jednotlivých návrhů bude hodnoceno, zda návrh odpovídá zadání, originalita přístupu, zamyšlení se nad zněním uvedené tajenky a výběrem doplněných slov v křížovce, kreativita, poutavost a provedení (grafické zpracování) tajenky.

Všechny přihlášené školy, resp. skupiny žáků, soutěží v jedné kategorii a budou hodnoceny společně.

 

 

Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v úterý 20. června 2017 od 10 hodin na ostrově Lemurů (ZOO Dvůr Králové). Podrobnější informace se budou nacházet na internetových stránkách projektu (www.cistykraj.cz) a budou rozeslány všem oceněným školám.

Po vyhlášení výsledků soutěže budou konečné výsledky zveřejněny na webových stránkách „www.cistykraj.cz“ projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Vítězné návrhy projektů budou v měsících srpen a září vystaveny ve vstupních prostorách KÚ Královéhradeckého kraje.

 

 1. Výhry a ceny

Hodnotící komise vybere absolutního vítěze - skupinu (školu), která nejlépe zpracuje zadané úkoly (viz bod 1). Vítěz soutěže obdrží poukaz na dvoudenní výlet do ZOO Dvůr Králové včetně stravy a ubytování.

V rámci pobytu bude skupina provedena v ZOO místy, která jsou veřejnosti obvykle nepřístupná. Pobyt vítězného týmu se plánuje v Hotelu Safari (ZOO Dvůr Králové nad Labem) v termínu od 20. 6. do 21. 6. 2017.

Pokud je to možné, rezervujte soutěžnímu týmu možnost účastnit se vyhlášení výsledků a případného čerpání vítězné ceny ve výše uvedeném termínu. Výsledky vedoucí týmu (s případnou pozvánkou do ZOO) obdrží do 12. června.

           

Hodnotící komise vybere 3 nejlépe zpracované úkoly, jejichž realizátoři budou odměněni věcnými cenami.

 

 

 1. Ostatní

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na využití návrhů nebo jejich částí pro veškeré dostupné způsoby propagace.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky soutěže, případně soutěž zrušit.

 

Kontakt na organizátora soutěže:

 

Ing. Dana Pešková

Centrum investic, rozvoje a inovací

Regiocentrum Nový pivovar

Evropský dům

Soukenická 54

500 03 Hradec Králové

 

tel: 495 817 826, 724 762 096

e-mail: peskova@cirihk.cz,

www.cistykraj.cz

 

Příloha č. 1: Formulář jmenného seznamu členů týmu